Copyright en disclaimer

Job & Training Consultancy B.V., hierna te noemen ‘’Job & Training’’, probeert de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks de inspanningen die daarvoor verricht worden is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarnaast kan de informatie ook zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Om deze redenen kunnen aan de website geen enkele rechten worden ontleend. Door het gebruik van deze website stemt u in met onze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Job & Training is op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico. Job & Training sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Job & Training behoudt zich het recht voor het verrichten van aanpassingen en verwijderen van webpagina’s. Deze kunnen op ieder moment verwijderd en/of gewijzigd worden met of zonder voorafgaande aankondiging. Job & Training houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering en/of beëindiging.

Copyright

Op de website rust een auteursrecht zoals deze geldt onder de Nederlandse en internationale copyright wetgeving. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor meer informatie en/of toestemming kunt u contact opnemen met info@jobandtraining.nl.

Privacy

Job & Training respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie zullen wij gebruiken en verwerken in overeenstemming met ons privacy verklaring.