Privacy verklaring

Job & Training heeft deze privacy verklaring opgesteld als gevolg van de Europese privacy wet die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Job & Training vindt de privacy van persoonsgegevens van zijn kandidaten, flexwerkers, werknemers, opdrachtgevers alsook van zijn bezoekers aan de website belangrijk. Er wordt dan ook zorgvuldig omgegaan met deze persoonsgegevens. Dit conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Website bezoek

De website van Job & Training verzamelt net als vele andere sites automatisch niet-identificeerbare informatie, zoals het IP-adres van uw internet service provider, datum en tijd van toegang tot de website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, met welk type apparaat u de website bekijkt, etc. Deze gegevens helpen ons bij het beheren en verbeteren van de website. Wij verstrekken deze gegevens verder niet aan derden en/of gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan hierboven vermeldt staan.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, er mailing plaats vindt, of wanneer u zich heeft aangemeld via ons kantoor. In principe kunt u onze website bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Ook is het mogelijk dat wij uw gegevens noteren vanuit publieke websites, als daaruit blijkt dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze werk gerelateerde diensten. Te allen tijde zullen wij u dan ook benaderen om te informeren of u gebruik wilt maken van onze diensten. Wanneer u wenst geen gebruik te maken van onze werk gerelateerde diensten en wenst niet meer door ons benaderd te willen worden, dan kan het zijn dat wij alleen de benodigde relevante gegevens van u gebruiken om in ons systeem aan te geven dat u door ons benaderd bent en geen gebruik wilt maken van onze diensten. Dit om aan uw wens te kunnen voldoen.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt

Deze worden gebruikt om u informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en om overige activiteiten beter af te kunnen stemmen op uw wensen, of om u aanbiedingen van onze diensten te kunnen doen.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, geschiktheid, salarisadministratie en personeelsmanagement, of om te voldoen aan specifieke vragen/verplichtingen vanuit opdrachtgevers bijvoorbeeld voor identificatie eisen (enkel BSN-nummer, geen kopie van ID-bewijzen). Voor een werknemersrelatie, personeelsrelatie of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

De persoonsgegevens die worden gedeeld met een opdrachtgever worden enkel verstrekt voor een opdracht van de opdrachtgever, of bij de werving en selectie en voorstelling van de potentiele kandidaten. Dit om een sollicitatieprocedure voor de opdrachtgever te kunnen starten en/of een overeenkomst met de opdrachtgever en werknemer op te kunnen stellen, te onderhouden en na te komen.

Verder kan het zijn dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere flexwerkers van Job & Training of onderaannemers die diensten verlenen aan Job & Training. Daarnaast worden uw gegevens verstrekt in gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis.

Daarnaast kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor inzage bij interne kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering of een interne audit.

Welke specifieke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Bij inschrijving:

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over beschikbaarheid, inzetbaarheid, verlof en andere bijzonderheden door u aangegeven
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Job & Training werkt (of heeft gewerkt):

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning indien nodig, VOG
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Werkervaringen van u met onze opdrachtgevers. Opgegeven door u en door de opdrachtgever. Hierbij worden alleen ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoteerd voor zover daar toestemming voor is gegeven als dit is toegelaten of bij krachtens de wet. Onder bijzondere persoonsgegevens worden gegevens bedoeld als; ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksueel leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn conform de bewaartermijnen die de wetgeving hiervoor hanteert.

 • Als u voor Job & Training heeft gewerkt en u wil de bemiddeling stoppen zijn uw persoonsgegevens tot twee jaar na einde dienstverband beschikbaar
 • Wanneer u zich heeft ingeschreven bij Job & Training, maar vervolgens nooit heeft gewerkt voor Job & Training en u wenst niet meer bemiddeld te willen worden, kunt u zichzelf uitschrijven via info@jobandtraining.nl. Uw persoonsgegevens zijn hierna nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving
 • Bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Wanneer u zich inschrijft via de website, informatie of dienstverlening aanvraagt via de website of telefonisch contact met ons op neemt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Contactpersoon
 • Functie contactpersoon

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt

 • Voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en zakelijke relaties te onderhouden.

 

Inzage of wijzigen van de persoonsgegevens

Als u (kandidaat, flexwerkers, ZZP’ers en zakelijke relaties) inzage wil in uw totale gegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen/verwijderen dan kunt u contact opnemen met Job & Training (Contactgegevens worden onderaan deze pagina vermeld).

Beveiliging

Intern hebben wij onze werkprocessen zo ingericht dat u persoonsgegevens zo vertrouwelijk mogelijk worden behandeld. Daarnaast maken wij gebruik van een beveiligde omgeving waarin wij uw persoonsgegevens bewaren.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens of denkt u dat er sprake is van een data lek veroorzaakt door Job & Training, dan kunt per e-mail contact met ons opnemen via info@jobandtraining.nl of bellen naar 0162-785594.

Wijzigingen

Job & Training kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. Daarom adviseren wij u ook om voor ons meest actuele privacy verklaring steeds de website te blijven raadplegen.